TÉMATA

Smog a odpadní voda: Itálie se obrátila na Evropský soudní dvůr

Smog a odpadní voda: Itálie se obrátila na Evropský soudní dvůr

Evropská komise postoupila Itálii lucemburskému soudnímu dvoru za dvě závažná a víceletá porušení životního prostředí související sznečištění ovzduší a likvidaci odpadních vod. Rozhodnutí, které je přidáno do seznamu rozsudků a postupů, které jsou vůči naší zemi stále otevřené, v oblasti environmentálních otázek.

Zahrnuty do seznamu, spory vzniklé při zpracování odpadu z nelegální skládky, úrovně smogu ve městech a nedostatečné pozornosti věnované kvalitě života a zdraví občanů.

Italská výchozí

Při této příležitosti pozornost Komisaři EU se zaměřila na zaprvé na opakované porušování limitů Itálie ze strany Itálie oxid dusičitý (NO2) v deseti oblastech obývaných „asi sedmi miliony“ lidí.

V určených oblastech je Evropská směrnice 2008/50, kterému by se naše země musela přizpůsobit do roku 2010. Nesmí být překročeny dva limity oxidu dusičitého: jeden roční (40 mikrogramů na metr krychlový) a druhý hodinový (200 mikrogramů na metr krychlový, nesmí být překročen o více než 18 dní v roce).

Uprostřed hledáčku jsou velké městské aglomerace na severu: Milán, Turín, Brescia a Bergamo. Komise však ukazuje prstem na údolí Pád obecně a také na další města, jako je Řím, Janov, Florencie, Campobasso a Catania. V odvolání je rovněž zahrnuto toskánské pobřeží a některé sicilské průmyslové oblasti.

Druhý žalobní důvod se týká nedodržení pravidel Společenství o čištění odpadních vod ve více než 700 aglomeracích a 30 citlivé oblasti z hlediska životního prostředís více než 2 tisíci obyvateli. Skončit s obviněním pronedostatečnost kanalizačních a čisticích systémů existuje šestnáct regionů: Abruzzo, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Ligurie, Lombardie, Marche, Piemont, Puglia, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie a Benátsko.

Není to poprvé, co je Itálie v centru zájmu Brusel za porušení tohoto druhu, která stála Bel Paese zaplacení milionů pokut. Sahá až do konce května 2018, rozhodnutí, kterým Evropský soudní dvůr rozhodl, žeItálie neprovedla právní předpisy EU o sběru a čištění městských odpadních vod. Podle věty byla naší zemi přidělena pokuta ve výši 25 milionů eur plus dalších 30 za každých šest měsíců nedodržení.

Komentář experta Legambiente

V komentáři k incidentu v rozhovoru poskytnutém TG2000, Andrea Minutolo, Koordinátor vědecké kanceláře Legambiente, řekl: „To není nic nového, očekávali jsme to. Pokud jde o znečištění ovzduší a čištění, má Itálie několik precedentů proti přestupkům: čtyři za čištění, dva za znečištění ovzduší a v příštích letech očekáváme další. Abychom se dostali z nouzové situace znečištění ovzduší, musíme provést strukturální a multidisciplinární zásah zasahující do dopravy, vytápění a průmyslu. Pokud jde o čištění, měli bychom mít politickou vůli přidělit peníze, vylepšit, integrovat a lépe rozvíjet, jaké jsou současné čistírny. Vláda v posledních letech„- pokračuje expert,“přidělil 90 milionů eur na to, aby se do roku 2023 dostalo z havarijního stavu odpadních vod. Pokud bude existovat politická vůle, bylo by možné v příštích dvou nebo třech letech překonat mimořádnou událost s výhodami pro životní prostředí a pro cestovní ruch. Protože špatná kvalita vody má samozřejmě dopad i na toto odvětví.

Těšíme se na budoucí vývoj a doufáme, že povede co nejdříve k pozitivním výsledkům. Kvůli životnímu prostředí a zdraví všech italských občanů.


Video: MAP 829 EU chce vyvlastnit rodinné domy a zakázat jejich výstavbu! Záběry z domu primátora Prahy! (Leden 2022).